PoTs jakoi stipendejä

Seura jatkoi juhlavuonna uudestaan elvytettyä stipendiperinnettä ja jakoi kaksi 300 € stipendiä vuonna 2019. Stipendit

myönnettiin seuraaville henkilöille korkeakoulujen ehdotusten pohjalta:

 

– Rauli Yrjänä, Tampereen yliopisto / Porin yksikkö (Tekniikka): Johtaminen ja tietotekniikka: FSP

Finnish Steel Painting Oy:lle tehty diplomityö Digitalisaation hyödyntäminen

pintakäsittelyprosessissa, tiivistelmä https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/27331

 

– Aku-Petteri Partanen, Satakunnan ammattikorkeakoulu / Sähkö- ja automaatiotekniikka: Cimcorp

Oy:lle tehty AMK-opinnäytetyö Käyttötaparyhmien ohjelmoinnin automatisointi Siemens TIA Portal

–ympäristössä, tiivistelmä https://www.theseus.fi/handle/10024/228185

 

 

Scroll to Top