Porin Teknillinen Seura
Seuran historia
Ajankohtaista
Johtokunta
Kuvia tapahtumista
Jäsenyys
Linkit
Palaute
Seuran historia


Porin Teknillinen Seura - PoTS

Porin Teknillinen Seura on perustettu 1918. Perustamisen aikaan kaupunki ja sen ympäristö elivät voimakasta teollistumisen ja teknisen kehityksen aikaa. Kaupungin johto lienee antanutkin impulssin seuran perustamisesta saadakseen asiantuntemusta ja tukea teollisuuden palveluksessa olevilta, kokemusta omaavilta henkilöiltä. Seuran alkuaikoina sillä olikin merkittävä rooli kaupungin kehittämisessä.

Vuosikymmenien kuluessa ovat seuran tehtävä ja olemassaolon merkitys muuttuneet. Seuran toiminta-ajatus on muuttunut neuvonantajasta vapaa-ajanharrastukseksi, jonka puitteissa tavataan saman alan henkilöitä. Seura järjestää tutustumiskäyntejä pääasiassa oman teollisuusalueensa yrityksiin sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä muiden yhdistysten ja seurojen kanssa.

Nykyinen, yli neljänsadan suuruinen jäsenmäärä osoittaa, että seuran olemassaolon merkitys ymmärretään yhä. Ympäristön muuttuessa teknisemmäksi ja kansainvälisemmäksi on myös henkilöitä yhdistävien seurojen pystyttävä uudistumaan. Teknillisen seuran on vastattava haasteisiin ja löydettävä sellaisia toimintamuotoja, jotka saavat jäsenet toimimaan aktiivisesti ja osallistumaan seuran toimintaan.

Jäsenkunnan muodostavat nykyisellään filosofiankandidaatit ja – maisterit, diplomi-insinöörit, insinöörit, lisensiaatit ja tohtorit. Uutena jäsenryhmänä ovat tulleet mukaan sekä diplomi-insinööri- että insinööriopiskelijat.

Seuran tulevat toimintamuodot kehittyvät ja muodostuvat aktiivisesti toimivan jäsenistön kiinnostuksen ja harrastusten mukaan. Tähän pystyt siis myös itse vaikuttamaan.

- PoTS johtokunta

Porin Teknillinen SeuraSeuran historiaAjankohtaistaJohtokuntaKuvia tapahtumistaJäsenyysLinkitPalaute